Datorreparation i Askim Göteborg

Här försöker vi ge kort information om hur en datorreparation går till. Vi hoppas att den ger Er lite mer förståelse och information om hur vi jobbar. För oss är det viktigt att Ni som kund känner trygghet när Ni lämnar datorn hos oss oavsett om Ni är företag eller privatperson.

Först går vi igenom med dig om vilket fel du upplever det kan vara och hur det uppkommit. Den
diskussionen görs för att vi skall få en uppfattning om vad som är lämpligaste åtgärd. Om du inte riktigt vet felet eller när det först uppkommit gör det inget utan vi utför en felsökning i samband med datorservice.

Efter detta fyller vi tillsammans i en reprationsrapport med uppgifter om inlämnad produkt och typ av fel samt namn, adress och telefon till Er. Ni får sen en kopia på reparationsrapporten som inlämningskvitto, detta kvitto skall Ni alltid ha med Er tillbaka när Ni hämtar datorn eller hårddisk.

Vår grund- / serviceavgift på 500 kr betalas i samband med inlämnandet

Reparationen tar i normala fall mellan 2 - 7 dagar att färdigställa. I vissa fall kan det ta lite längre tid om vi behöver beställa delar för reparationen men i många fall har vi på lager. Skulle det vara något extra som behöver åtgärdas kontaktar vi alltid Er innan vi fortsätter reparationen så att vi är överens om åtgärden och kostnad.
Om vi har väldigt många datorservice ärenden kan det ta några dagar extra och vi ser gärna att Ni som kund meddelar oss om det är väldigt viktigt att någon reparation blir färdig inom en viss tid. I så fall kan Ni välja att köpa expresservice för en låg extrakostnad eller gå till någon annan reparationsverkstad.

Vi vill inte att Ni som kund skall vara missnöjd för att reparationen dragit ut på tiden. Vi gör alltid vad vi kan för att det skall vara klart snabbt men ibland uppstår det problem som gör att det drar ut på tiden och vi kan inte garantera en viss reparationstid. Vi hoppas dock att Ni förstår att vi oftast utför reparationen snabbare än de flesta jämförbara serviceverkstäder.

Vi raderar aldrig något på hårddisk eller flashminne utan att Ni som kund får meddelande om detta innan. Undantaget är om reparationen avser en ominstallattion av Windows operativsystem eller virusskada och ingenting noteras på reparationsrapporten i samband med inlämnandet om att ingenting får raderas eller att backup skall tas på hårddisk / flashminne.

Så snart reparationen är klar kontaktar vi Er via
sms, e-mail eller telefon.

Efter vi meddelat att
reparationen är klar kan Ni hämta datorn hos oss Ni betalar eventuell tilläggskostnader utöver serviceavgiften och får då kvitto och en reparationsrapport (om så önskas) i de fall Ni tänker begära ersättning från försäkringsbolag eller liknande sen är det klart.

Har Ni frågor är det bara att ringa 031-28 40 57