Vi utvecklar nytt system för servicehantering

Eftersom det sker mycket jobb onsite med olika serviceärenden hos kunder utvecklar vi en ny servicelösning.

För att förbättra hanteringen av service "över disk" bygger vi en s k "drop off point". Den innebär i korthet att Ni kan lämna och hämta Er dator även när vi inte är på plats med en egen kod och inlämningskvittot.