Ombyggnad något försenad, ny deadline mars 2019

Ombyggnad något försenad

På grund av många jobb under januari och försenade leveranser planerar vi att öppna upp under mars månad iställer för februari.