Arbetet med ombyggnad fortskrider men är inte klart!

Ombyggnad av verkstad

Arbetet med vår nya lokal fortskrider i maklig takt och vi hoppas vara klara under Mars månad.